FANDOM


L'équipage mugiwara

Luffy + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara Ussop + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Zorro + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

Nami + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

Robin + gakki/nenrei/horu/gas

Franky + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

Sandy + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Chopper + jiki/mato/inu/gakki/hoo/moku/tori/dolu/doku/bane/zou/doa/suke/supa/bom/kilo/hebi/hana/ushi/gas/sara/yuki

Brook + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

L'équipage de Baggy le clown

Baggy + youg/ori/hito/gakki/mera/horu/pika/dolu/ito/kage/nenrei/kyodo/sube/goma/ope/gomu/gas

Arbyda + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

L'équipage de Shanks le Roux

Shanks + dolu/gakki/gas

Ben Beckman + gakki/nenrei/horu/gas

Luckyroo + jiki/mato/inu/gakki/hoo/moku/tori/dolu/doku/bane/zou/doa/suke/supa/bom/kilo/hebi/hana/ushi/gas/sara/yuki

L'équipage de Barbe Blanche 

Barbe Blanche + dolu/gakki/gas

Ace + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara Joz + gakki/gas

Curiel + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

L'équipage de Barbe Noire 

Barbe Noire + dolu/gakki/gas

L'équipage de Bellamy

Bellamy + gakki/nenrei/horu/gas

Skypiea

Ener + gakki/gas Ohm + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Gedatsu + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Shura + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Kalgara + gakki/gas

L'archipel Sabaody

Rayleigh + youg/ori/hito/gakki/mera/horu/pika/dolu/ito/kage/nenrei/kyodo/sube/goma/ope/gomu/gas

Law + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Kidd + gakki/nenrei/horu/gas

Apoo + youg/mato/hito/mera/neko/pika/dolu/baku/goru/hie/mero/sube/hana/daya/yuki/sara

Capone + dolu/gakki/gas

J ewelry + jiki/mato/inu/gakki/hoo/moku/tori/dolu/doku/bane/zou/doa/suke/supa/bom/kilo/hebi/hana/ushi/sara/yuki

Drake + gakki/dolu/gas

Hawkins + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Killer + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

L'équipage de Moria

Moria + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Perona + youg/ori/hito/gakki/mera/horu/pika/dolu/ito/kage/nenrei/kyodo/sube/goma/ope/gomu/gas

Absalom + gakki/nenrei/horu/gas

Le royaume d'Alabasta

Crocodile + youg/ori/hito/gakki/mera/horu/pika/dolu/ito/kage/nenrei/kyodo/sube/goma/ope/gomu/gas

Chaka + gakki/nenrei/horu/gas

Pell + gakki/nenrei/horu/gas

Le royaume de Drum

Wapol + dolu/gakki/gas

Dalton + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Le CP9

Spandam + gakki/nenrei/horu/gas

Lucci + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Kaku + gakki/nenrei/horu/gas

Jabura + gakki/nenrei/horu/gas

Kalifa + dolu/gakki/gas

Kumadori + gakki/nenrei/horu/gas

Les membres de Baroque Works

Mr.1 + gakki/nenrei/horu/gas

Mr.2 + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Mr.3 + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

Mr.5 + gakki/nenrei/horu/gas

Miss Double Finger + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Miss Golden Week + gakki/nenrei/horu/gas

Miss Valentine + gakki/nenrei/horu/gas

Le Baratie

Zeff + gakki/gas

L'île des femmes , Amazon Lily

Hancock + jiki/mato/inu/gakki/hoo/moku/tori/dolu/doku/bane/zou/doa/suke/supa/bom/kilo/hebi/hana/ushi/gas/sara/yuki

Marigold + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

Sandersonia + gakki/nenrei/horu/gas

Margaret + gakki/nenrei/horu/gas

L'équipage de Crow

Jango + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Siam + gakki/nenrei/horu/gas

Tigre + gakki/nenrei/horu/gas

Les hommes-poissons

Arlong + gakki/gas

Smack + gakki/gas

Kuroobi + gakki/gas

Octo + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Ikaros + gakki/gas

Hyouzou + dolu/gakki/gas

Daruma + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

Hody + gakki/nenrei/horu/gas

Zéo + youg/ori/hito/gakki/mera/horu/pika/dolu/ito/kage/nenrei/kyodo/sube/goma/ope/gomu/gas

Dosun + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Les capitaines corsaires

Kuma + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Mihawk + jiki/mato/inu/gakki/hoo/moku/tori/dolu/doku/bane/zou/doa/suke/supa/bom/kilo/hebi/hana/ushi/gas/sara/yuki

Les membres de la marine

Ao Kiji + gakki/gas

Kizaru + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Garp + jiki/mato/inu/gakki/hoo/moku/tori/dolu/doku/bane/zou/doa/suke/supa/bom/kilo/hebi/hana/ushi/gas/sara/yuki

Smoker + gakki/nenrei/horu/gas

Hina + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Dalmatian + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Momonga + dolu/gakki/gas

Les alliés de Barbe Blanche

Mc Guy + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Decalvan + gakki/nenrei/horu/gas

Squardo + gakki/nenrei/horu/gas

Doma + gakki/gas

Les personnages déblocables  Par ancienneté :

Vivi + nenrei/gakki/gas

Inazuma + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

White Bay + gakki/gas

Aka Inu + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Sengoku + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

En GE :

Crow + gakki/nenrei/horu/gas

Ivankov + jiki/mato/inu/gakki/hoo/moku/tori/dolu/doku/bane/zou/doa/suke/supa/bom/kilo/hebi/hana/ushi/gas/sara/yuki

Satori + gakki/gas

Jinbei + gakki/gas

Creek + nenrei/gakki/horu/gas

En arène :

Blueno + gakki/nenrei/horu/gas

Urouge + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Ryuma + youg/ori/hito/gakki/mera/horu/pika/dolu/ito/kage/nenrei/kyodo/sube/goma/ope/gomu/gas

Fukuro + gakki/nenrei/horu/gas

Magellan + gakki/nenrei/horu/gas

Doflamingo + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Dans un cadeau :

Marco + youg/mato/hito/mera/neko/pika/dolu/baku/goru/hie/mero/sube/hana/daya/yuki/sara

Wiper + gakki/gas

Foxy + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

En Colisée :

Hannyabal + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

Hamburg + horo/Gakki/Suna/Bara/Hoo/gas/sara

Kobby + horo/Gakki/Suna/Bara/Hoo/gas/sara

Sentomaru + horo/Gakki/Suna/Bara/Hoo/gas/sara

Oz + dolu/gakki/gas

Nightmare Luffy + horo/Gakki/Suna/Bara/Hoo/gas/sara

Fisher Tiger + horo/Gakki/Suna/Bara/Hoo/gas/sara

Pekoms + horo/Gakki/Suna/Bara/Hoo/gas/sara

Kinjishi no Shiki + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

En pexant :

Van Der Decken + gakki/nenrei/horu/gas

Bepo + horo/suna/gakki/bara/hoo/gas/sara

Pauly + gakki/nenrei/horu/gas

Vista + youg/ori/hito/gakki/mera/horu/pika/dolu/ito/kage/nenrei/kyodo/sube/goma/ope/gomu/gas

Sur punk hazard

Vergo + jiki/mato/inu/gakki/hoo/moku/tori/dolu/

doku/bane/zou/doa/suke/supa/bom/kilo/hebi/hana/ushi/gas/sara/yuki

Monet + gakki/nenrei/horu/gas

Kinemon + baku/sara

Caesar + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

Hody Stéroïdes + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

Gol.D Roger + horo/suna/gakki/bara/hoo/nenrei/horu/shiro/yami/baku/awa/kyoryu/gas/sara

8/1/2014 23:08:13 Sogeking5000